Algemene Voorwaarden

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Deze voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van deze website en op alle productaankopen die je op of via deze website doet.

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Hemmingway/Blue Planet eyewear Nederland (hierna Hemmingway genoemd) houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Hemmingway streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Hemmingway echter niet verplicht.

Als de bestelling niet binnen 48 uur verstuurd kan worden zal Hemmingway contact opnemen met de klant om in overleg te gaan of klant akkoord gaat met latere verzending.

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Het kan zijn dat je voor je bestelling verzendkosten betaalt. Die worden in dat geval vermeld voordat je afrekent. Ook andere kosten die op je bestelling van toepassing zijn, staan vermeld als je gaat afrekenen.
Hoewel de website met zorg wordt opgebouwd, kan het zijn dat de prijsinformatie op de website fouten bevat. We hoeven geen producten aan je te leveren als we een fout in de prijs gemaakt hebben en als die prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is.

Voor zover niet anders is aangegeven, heb je na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van reden de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Alle retourzendingen moeten binnen 14 dagen na de aankoopdatum terug in ons magazijn zijn. Zodra de retour is verwerkt, storten wij jouw geld terug op de oorspronkelijke betaalmethode. Houd er rekening mee dat we ernaar streven om je retour binnen 10 dagen na ontvangst in ons magazijn te verwerken.

Producten gekocht met korting op de website kunnen niet geretourneerd worden.

We vergoeden het totale bedrag dat jij voor de producten hebt betaald, zijn gedaald mits het product onbeschadigd is en ongedragen. Als het bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar is dat de producten onnodig ruw zijn behandeld of gedragen zijn kunnen wij deze niet retour nemen.

De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant

De eigendom van geleverde producten gaat pas over als de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Hemmingway verschuldigd is, heeft voldaan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. Je kan dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wil je hier gebruik van maken, meld dat dan bij je bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij PostNL of de gekozen Pakketdienst.

Wanneer je een bestelling plaatst bij Hemmingway, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hemmingway. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens niet verstrekken aan derden. Wij gaan gebruik maken van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer je een bestelling plaatst bij ons word je automatisch aangemeld voor deze mailinglijst.

Hemmingway behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Alle informatie op de website gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Hemmingway zonder onze schriftelijke toestemming hiervoor.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product dat je Hemmingway hebt aangekocht. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail: De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Hemmingway heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Mocht je na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.